A A A

Obóz kondycyjno – szkoleniowy

Zostać prawdziwym żołnierzem”

 

Obóz kondycyjno – szkoleniowy dla uczniów klas liceów o poszerzonym profilu edukacji obywatelskiej :Liceum Ogólnokształcącego

w Orzyszu oraz 2 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Tonego Halika

w Ostrołęce.  

 

Postanowienia ogólne :

 

 1. Zawody organizowane są pod patronatem Dowódcy 15GBZ , oraz Towarzystwa Miłośników Twierdzy BOYEN

 2. Zawody dofinansowane są ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej;

 3. Zabezpieczenie materiałowe zapewniają uczestnicy oraz 15 Brygada Zmechanizowana wg. potrzeb zgłoszonych przez szkoły;

 4. Celem zawodów jest:

 • popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o współczesnych siłach zbrojnych ;

 • popularyzowanie zagadnień związanych z obronnością;

 • nauczanie ratownictwa medycznym oraz udzielania pierwszej pomocy na polu walki;

 • nauczanie i doskonalenie zasad zachowania w czasie działań bojowych na polu walki;

 • podnoszenia sprawności fizycznej poprzez wykonania marszu na dużą odległość;

 • praktyczne wykonanie strzelania z kbkAK;

 • praktyczne pokonanie przeszkody wodnej po linie;

 • zgrywanie a drużynach i plutonach stworzonych na potrzeby szkolenia;

 • nauczanie i doskonalenie umiejętności dowodzenia;

 • zapoznanie z zasadami bytowania w warunkach poligonowych oraz praktyczna realizacja bytowania;

 1. Zawody są formą rywalizacji klas ( plutonów ) w zakresie wiedzy i praktycznych umiejętności sportowo-obronnych

   

Termin Realizacji 08 – 11. 06. 2010r

 

Miejsce – Orzysz / rejon zakwaterowania pododdziałów 15 Brygady Zmechanizowanej / , poligon Bemowo Piskie, strzelnica poligonowa, wariantowo strzelnica garnizonowa Giżycko


Uczestnicy:

 1. W zawodach uczestniczą klasy(plutony) podzielone na 7-9 osobowe drużyny;

 2. Podział na drużyny dokonywany jest przez uczestników, najpóźniej do dnia 01. 06.2010r przekazać do Szefa Sekcji Wychowawczej 15 BZ – koordynatora projektu;

 3. Opiekunami klas są etatowi wychowawcy ( wyznaczenie przez dyrektorów szkół );

 4. 15 Brygada Zmechanizowana wyznaczy po dwóch instruktorów do klasy, w tym jednego do plutonu i jednego do drużyn w plutonie;