A A A

Sprawozdanie z działalności 2009 rok.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA MIŁOSNIKÓW TWIERDZY BOYEN W 2009 ROKU


 

Istniejemy nadal. Mimo utraty możliwości decydowania o losach twierdzy (przypomnę, że decyzją giżyckiej Rady Miejskiej zadanie to zlecono Giżyckiemu Centrum Kultury), mimo trudności finansowych (zostaliśmy pozbawieni możliwości czerpania zysków z działalności schroniska oraz sprzedaży biletów) najważniejsze cykliczne imprezy odbyły się zgodnie z planem. Nie zabrakło też nowych inicjatyw.

 

Niestety, musieliśmy zmienić swoją siedzibę. Przydzielono nam część koszarowca nr 2 (parter i piwnicę), ale stopień zagrzybienia podpiwniczenia był na tyle duży, że z przeprowadzka musieliśmy poczekać do czasu wykonania najbardziej niezbędnych prac. Zwłaszcza, że według naszych badań owo zgrzybienie było niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego. Z kasy wojewódzkiego konserwatora zabytków w Olsztynie dostaliśmy pieniądze wystarczające do wyremontowania dwóch sal. Musieliśmy usunąć w nich stare podłogi (łącznie z belkami nośnymi, które były bardzo zniszczone i praktycznie nie spełniały już swojej roli) i przy pomocy środków chemicznych walczyć z grzybem. Przed nami jeszcze sporo pracy w przystosowywaniu pomieszczeń koszarowca do normalnego funkcjonowania.

 

Jak się okazuje, dużo pracy czeka również obecnego zarządcę twierdzy. W lutym pracownicy wojewódzkiego konserwatora zabytków wizytowali obiekt i wskazali kilka miejsc, wymagających natychmiastowej interwencji. Zdaniem Grzegorza Świętochowskiego, kierownika Wydziału ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych i Ruchomych, w najgorszym stanie są budynki stajni i wozowni przy stacji gołębiej, a także laboratorium prochowe, sala ćwiczeń i warsztat artyleryjski. Niestety, jak wiemy, miasto odwołało się od decyzji administracyjnej nakazującej wykonanie szeregu prac zabezpieczających, która była pokłosiem wizyty przedstawicieli wojewódzkiego konserwatora zabytków. Przypomnę, że w wypowiedziach prasowych burmistrz Giżycka Jolanta Piotrowska zaznaczała, że za wskazane zaniedbania odpowiedzialne jest również nasze Towarzystwo (z racji długoletniego zarządzania obiektem). Moja odpowiedź mogła być tylko jedna: było nią przypomnienie, że w trakcie zarządzania twierdzą współpracowaliśmy ze służbami ochrony zabytków i naukowcami specjalizującymi się w ochronie podobnych fortyfikacji, a ich wskazówki przekazywaliśmy właścicielowi twierdzy – czyli miastu – prosząc o pieniądze na niezbędne inwestycje. Najczęściej słyszeliśmy, że miasto nie ma to na środków. Dziś wygląda to dokładnie tak samo.

 

Wspominam o tym, nie dlatego, by wytknąć Giżyckiemu Centrum Kultury (czy też wręcz władzom miasta) nieprawidłowości w ubiegłorocznym zarządzaniu twierdzą, ale po to, by udowodnić, że los tego obiektu nadal pozostaje nam bardzo bliski. Będziemy na bieżąco śledzić wszelkie inwestycje (o ile takowe będą miały miejsce) i alarmować, jeżeli zauważymy, że któremuś z obiektów twierdzy grozi katastrofa.

 

Po raz pierwszy w historii corocznych Zlotów Słoni, impreza nie odbyła się na twierdzy. Szkoda, bo impreza ta ściąga do Giżycka motocyklistów z różnych stron świata. Słonie i Słonice zwiedzali rzecz jasna twierdzę, a „duch von Boyen” wiernie towarzyszył im podczas zaliczania kolejnych konkurencji, takich jak mierzenie tunelów w twierdzy, czy fotografowanie się z policjantami.

 

W marcu 2009 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa, podczas którego wybrano nowe władze zarządu. Prezesem pozostał Ryszard Wojciech Chodakowski, jego zastępcą został Mariusz Bujnicki, Ryszard Należyty pozostał skarbnikiem, sekretarzem został Marcin Warda, a członkiem zarządu Adam Maliszewski. Dotychczasowy Wiceprezes Zarządu - profesor Grzegorz Białuński, który zrezygnował z pełnienia jakichkolwiek funkcji w Zarządzie – pozostał osobą odpowiedzialną za wydawnictwa naukowe. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Robert Pietrukaniec – przewodniczący oraz Witold Panasik i Józef Ściepuro. „Jako organizacja, nadal będziemy aktywni w życiu społecznym miasta” – powiedziałem podczas zebrania. Mam nadzieję, że niniejsze sprawozdanie udowadnia prawdziwość tej deklaracji.

 

Jak już wspomniano, zostaliśmy pozbawieni możliwości pozyskiwania pieniędzy ze sprzedaży biletów i działalności schroniska. Pozostaje nam składanie wniosków, aby utrzymać cykliczne przedsięwzięcia sportowe, rekreacyjne, wydawnicze czy wystawiennicze. Dołożymy wszelkich starań, by nasze problemy finansowe nie zakłóciły wydania kolejnych tomów Masovii i Feste Boyen. Dodatkową szansą na utrzymanie tych wydawnictw jest fakt, że Archiwum Mazurskie od lutego jest już stowarzyszeniem (z Janem Sektą na czele) i jako takie ma możliwości pozyskiwania funduszy na działalność wydawniczą, organizowanie konkursów i wystaw związanych z przeszłością regionu. Dodam, że Archiwum Mazurskie nadal będzie zaangażowane w wydanie kolejnego rocznika Masovii.

 

Również w marcu obyło się dziesiąte już Zimowe Zdobywanie Twierdzy Boyen, impreza, która cieszy się zainteresowaniem zarówno służb mundurowych, jak i młodzieży szkół średnich. W ubiegłym roku o złote, srebrne i brązowe menażki rywalizowało aż 29 ekip z Grajewa, Białegostoku, Suwałk, Choroszczy, Węgorzewa i Giżycka. Niestety, tym razem musieliśmy zorganizować imprezę jednodniową (korzystając w głównej mierze ze wsparcia Ministerstwa Obrony Narodowej i samorządu giżyckiego oraz pomocy żołnierzy z 15. Brygady Zmechanizowanej). Niezmienione pozostały natomiast konkurencje. Zawodnicy musieli przeciąć drewniany kloc, pokonać linowy most, przeczołgać się pod zasiekami, udzielić pierwszej pomocy, strzelać do celu a także przebiec określony dystans wokół murów twierdzy. W kategorii open zwycięstwo przypadło drużynie z Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku, która triumfowała również w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast wśród gimnazjalistów najlepszy okazał się zespół z Gimnazjum nr 2 w Giżycku. Z kolei drużyna 14. Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach zwyciężyła w kategorii służ mundurowych.

 

W 2009 (2 maja) roku Ogólnopolskie Biegi Rodzinne odbyły się po raz dwunasty i przyciągnęły do twierdzy 456 uczestników (w wieku od 4 miesięcy do 76 lat), którzy w trzech różnych konkurencjach biegowych zmagali się z półtorakilometrowym odcinkiem. Tym razem linie startu i mety wyznaczyliśmy na sródszańcu przy koszarowca nr 2. Bieg Chartów wygrał Rafał Wronowski z Bań Mazurskich, triumfował także w konkurencji Biegu Rodzinnego. Natomiast Bieg Służb Mundurowych wygrał Grzegorz Ostrowski z Giżycka. Nagrodą główną w Biegu Rodzinnym był rower ufundowany przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku. Natomiast zdobywcy pierwszych miejsc w Biegu Chartów i Służb Mundurowych zostali nagrodzenie pucharami przez starostę giżyckiego i dowódcę 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.

 

Nie słabnie zainteresowanie fortecą studentów wydziału architektury Politechniki Warszawskiej. Na początku roku podczas warszawskiej wystawy zorganizowanej w stolicy przez studentów PW, przedstawiciele Towarzystwa (Wojciech Chodakowski oraz Ryszard Należyty) odebrali materiały opracowane podczas seminarium w 2008 roku. Były to propozycje zagospodarowania kolejnych obiektów twierdzy Boyen. W spotkaniu oprócz profesora Piotra Molskiego wzięli udział: profesor Stefan K. Wrona, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, doktorzy Marcin Górski, Cezary Głuszek oraz inni wykładowcy warszawskiej uczelni. W maju 2009 roku wspomniana wystawa została powtórzona w murach twierdzy, a w lipcu 20 studentów Politechniki wzięło udział w dwutygodniowym seminarium w naszym mieście. Tym razem zajęli się inwentaryzacją koszarowca nr 2. Przeprowadzili analizę stanu technicznego budynku, zarejestrowali wszystkie zniszczenia, a ich głównym zadaniem było opracowanie pomysłów na przeciwdziałanie kolejnym dewastacjom. Studenci zostali podzieleni na czteroosobowe grupy. Jedni pracowali w piwnicy, inni na parterze i piętrze budynku. Przypomnę tylko, że owocem kilkunastoletniej już współpracy z Politechniką, jest bardzo pokaźna dokumentacja architektoniczna (w tym inwentaryzacje, konkretne projekty, analizy obiektów).

 

Nie zapominamy o najmłodszych. Konkurs historyczny o dziejach Giżycka i twierdzy Boyen odbył się po raz dziesiąty. O nagrody walczyło 24 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. W kategorii szkół podstawowych zwyciężył Damian Pawluczuk z giżyckiej siódemki, najlepszym gimnazjalistą okazał się Piotr Jarmowski (Gimnazjum nr 1), a triumfatorem najstarszej kategorii wiekowej został Marcin Owczarek z Liceum Ogólnokształcącego nr 1.

 

I jeszcze jedna cykliczna impreza. Ponad dziewięćset osób wzięło udział w trzynastym już Zlocie Motocykli w Twierdzy Boyen. Oprócz Polaków w Giżycku stawili się motocykliści z Niemiec, Anglii, Rosji, Litwy i Białorusi. Ta impreza broni się sama, ale jako ciekawostkę przypomnę swoisty rekord, który padł w ubiegłym roku. Otóż jeden z uczestników zlotu pobił rekord kręciołka, ponad sto razy obracając się wokół osi i… utrzymując równowagę.

 

Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen od lat wspomaga wojsko w organizacji ich najważniejszych uroczystości. Tradycyjnie już 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana mogła liczyć na wsparcie TMTB przy organizacji swojego święta w czerwcu 2009 roku. Po raz drugi na współpracę mógł też liczyć Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej przy organizacji XV edycji Międzynarodowych Mistrzostw Sportowo Obronnych Drużyn Młodzieżowych o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej, które odbyły się w dniach 27-30 sierpnia 2009 roku. W przedsięwzięciu tym (które kolejny rok obywało się w Giżycku) wzięło udział 27 pięcioosobowych drużyn (w tym 7 żeńskich, 2 drużyny skupiające stowarzyszenia młodzieżowe ze Szwecji oraz jedna drużyna z Ukrainy). Rozgrywki, które obejmowały między innymi: jazdę rowerem, pokonywanie przeszkód terenowych, marszobieg, strzelanie z KBK AK - CYKLOP, pokonywanie toru przeszkód, pływanie szalupami DZ, ładowanie magazynków na czas, rzut granatem do celu, szkolenie techniczne, obronę przed bronią masowego rażenia, ratownictwo medyczne, transport rannego na noszach i szkolenie przeciwpożarowe wygrała drużyna LOK z Warszawy.

 

Miłośników Towarzystwa Twierdzy Boyen nie zabrakło również podczas organizacji Święta Niepodległości, a żeby zamknąć listę cyklicznych przedsięwzięć Towarzystwa, nie sposób nie wymienić: tradycyjnego spotkania opłatkowego oraz dwóch sukcesów wydawniczych – 12 numeru Feste Boyen oraz 12 numeru Masovii.

 

Do ubiegłorocznych nowinek z pewnością zaliczyć trzeba organizację wystawy Włodzimierza Puchalskiego (wrzesień 2009 rok) oraz wystawę Sławomira Kędzierskiego „Jednostki pływające po Mazurach” (przełom października i listopada 2009 r.). Pierwsza z wystaw to efekt poszukiwań śladów mazurskich w twórczości wybitnych artystów. Okazało się, że Włodzimierz Puchalski – jeden z najsłynniejszych polskich przyrodników, myśliwych i fotografów – bywał na Mazurach i uwiecznił je na czarno-białych fotkach. Na wystawie zaprezentowane zostały między innymi zdjęcia ruin śródmieścia dawnego Giżycka.

 

Do niewątpliwych sukcesów całego Towarzystwa zaliczyć trzeba indywidualne sukcesy jego prezesa Wojciecha Chodakowskiego. W minionym roku otrzymał on dwa bardzo prestiżowe odznaczenia: złotą odznakę „Zasłużony dla kultury Polskiej” przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz złoty medal „Za zasługi dla obronności kraju” przyznawany przez Ministra Obrony Narodowej.

Jak wspomniano Towarzystwo Twierdzy Boyen zostało pozbawione wpływu na losy twierdzy. W sprawozdaniu nie będzie zatem wzmianki o typowych dla TMTB pracach pielęgnacyjnych, wycinkach i renowacjach obiektu. Jak już wspomniałem, prace członków Towarzystwa skupiły się w minionym roku na zagospodarowaniu swojej nowej siedziby, czyli części koszarowca numer 2. Odbywało się tam między innymi Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze TMTB, wspomniane również seminarium studentów Politechniki Warszawskiej (trzeba było przygotować pomieszczenia do przyjęcia gości: naprawić spłuczki, udrożnić spływy wody, rozebrać ścianę działową). Warto dodać, że na prace konserwatorskie i remontowe pozyskano 26 tysięcy złotych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Reszta prac wykonywana była z oszczędności Towarzystwa. Członkowie TMTB zanotowali na swoim koncie: przygotowanie pomieszczeń koszarowca do odgrzybiania, pozyskanie desek z podłóg na opał, wykaszanie trawy wokół koszarowca oraz utrzymanie porządku zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku, przygotowanie świetlicy jako sali wystawowej, wykonanie odkrywki opaski odwadniającej koszarowiec (w tym wylanie cementowego zabezpieczenia włazu), udrożnienie otworów przepływowych powietrza w pomieszczeniach piwnicznych, ręczne zbicie ze ścian tynku cementowego w pomieszczeniach odgrzybionych oraz przygotowanie makiety twierdzy do renowacji.

 

 

 

Sprawozdanie finansowe

Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku

za 2009 rok

 

 

Stan środków obrotowych na początek roku 2009 135.523,37

w tym: Środki pieniężne na początek roku. 73185,98

Należności. 4997,14

Zapasy w magazynie 51799,19

Koszty przyszłych okresów 12107,12

Rozliczenia międzyokresowe 4080,00

Zobowiązania 2486,06

W roku obrotowym uzyskaliśmy przychody w kwocie- 156054,06


 

 • Dotacje – 154 240,00

 • Ze sprzedaży towaru – 551,50

 • Składki członkowskie – 720,00

 • Z odsetek bankowych – 339,56

 • Przychody operacyjne- 203,00


 

Poniesione koszty – 198 230,55
 • Zużycie materiałów – 2 876,73

 • koszty działalności statutowej – 173 598,30

 • Zużycie gazu, energii, wody, olej opałowy, telefon, opłaty bankowe – 6 287,61

 • Podatki i opłaty – 189,00

 • Wynagrodzenia +koszty pracowników- 14 714,24

 • Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu – 144,09

 • Pozostałe koszty( operacyjne i finansowe) – 420,58 (wynikający z podatku vat nie podlegający odliczeniu, odsetki,)


 

Na koniec roku obrotowego 2009Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen poniosło stratę na działalności 42 176,49


 

Stan środków obrotowych na koniec roku 2009 93 346,88


 

w tym:Środki pieniężne na koniec roku 31 154,86

Należności 8790,35

Zapasy w magazynie 56 886,68

Koszty przyszłych okresów 7474,72

Rozliczenia międzyokresowe 7265,00

Zobowiązania 3694,73


 

Zmniejszenie funduszu jednostki o stratę na działalności stowarzyszenia za rok obrotowy 2009 nastąpi po przedstawieniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

na walnym zgromadzeniu sprawozdawczym w dniu 26-03-2010r.


 


 

zatwierdził sporządziła

Grażyna Szafarska


 


 


 

Giżycko 28-01-2010r.