A A A

XI Zimowe Zdobywanie Twierdzy Boyen

 

  

Ogólnopolski Turniej – „XI Zimowe Zdobywanie Twierdzy Boyen”


 

REGULAMIN


W dniu 12 marca 2010 r. pod patronatem Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, w Twierdzy Boyen w Giżycku odbędzie się Ogólnopolski Turniej „XI Zimowe Zdobywanie Twierdzy Boyen”. Impreza integrująca młodzież szkolną i mieszkańców miasta ze środowiskiem wojskowym, propagująca wiedzę z zakresu obronności państwa i kształtująca patriotyczne postawy obywatelskie.


 1. Organizatorzy:

Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku.

 1. Współorganizatorzy:

1. 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana,

2. 3 Mazurski Batalion Rozpoznawczy,

3. 112 Batalion Remontowy,

4. Gminny Ośrodek Kultury w Wilkasach,,

5. Spółka BK w Wilkasach,

6. Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku,

7. Grupa Motocyklowa „V-BOYEN”,

8. Szkoła przetrwania – ZOLTAR

9. Mazurskie WOPR

10. Państwowa Powiatowa Straż Pożarna

11.Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – SP ZOZ

12. Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku


 1. Patronat Medialny


1. Gazeta Giżycka

2. TVK Tele - top


 1. Termin:

12 marca 2010 r.


Miejsce:

 1. Twierdza Boyen w Giżycku, ul. Turystyczna 1 ( II koszarowiec )


 1. Uczestnicy:


Organizatorzy planują:

Zawody 12 marca 2010r. dla 30, 3- osobowych drużyn w kategorii open

(drużyny mundurowe i cywilne).

Konkurencje:


1) Cięcie drewnianego kloca piłą ręczną „moja – twoja”,

2) Wbijanie gwoździ,

3) Czołganie pod zasiekami,

4) Konkurencja „NIESPODZIANKA” - ZOLTAR

5) Konkurencja z motocyklem,

6) Udzielenie pierwszej pomocy rannemu,

7) Lina sportowa,

8) Rzut granatem

9) Bieg.

PUNKTACJA:


Zwycięża ta drużyna, która w najkrótszym czasie pokona trasę. Liczy się czas całej drużyny.

Organizatorzy będą przydzielać punkty karne, za nieprawidłowe wykonanie konkurencji. (Wykaz karnych sekund zostanie przedstawiony drużynom na odprawie w dniu zawodów).


Ominięcie którejkolwiek konkurencji – dyskwalifikuje drużynę z zawodów!!!


 1. Nagrody:


 1. Złota, Srebrna, Brązowa statuetka oraz dyplomy za pierwsze trzy miejsca drużynowo.

 1. Rzeczowe nagrody indywidualne i proporzec z menażką (złotą, srebrną i brązową) otrzymają zawodnicy poszczególnych drużyn które zajmą pierwsze trzy miejsca.

 2. Wszyscy uczestnicy ( zawodnicy oraz opiekunowie/kierownicy drużyn ) zakwalifikowani do zawodów otrzymają pamiątkową plakietkę z menażką z XI ZZTB.

 1. Szczegółowy program Turnieju:

12 marca 2010r. (piątek)

1100 - odprawa zawodników z sędziami i organizatorami,

( koszarowiec nr 2 Twierdza Boyen )

1130 – Oficjalne otwarcie XI ZZTB- teren przy koszarowcu nr 2

1145 – Start zawodników,

1400 – Koniec zawodów,

1400 – 1430 – Wojskowa grochówka, prezentacja multimedialna wojska,

1430 Uroczyste zakończenie zawodów.


 1. Zgłoszenia drużyn:


1. Zgłoszenie drużyn wojskowych:

- kpt. Paweł Michalski 604 125 228

2. Zgłoszenia drużyn cywilnych Pani Grażyna Szafarska tel.0-503189655, Pani Lidia Pietnoczka tel.502817636, e-mail: tmtb@poczta.onet.pl,

W zgłoszeniu należy umieścić;

 • Nazwę instytucji zgłaszającej drużynę ( jednostka wojskowa, szkoła, organizacja pozarządowa, zakład pracy),

 • imiona i nazwiska zawodników,

 • imię i nazwisko opiekuna.

3. Termin zgłaszania upływa 05-03- 2010r. do godz. 1500,

4. Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu drużyn decyduje kolejność zgłoszenia. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu drużyny podejmuje organizator.Prezes TMTB

Ryszard Wojciech Chodakowski