A A A

Informacja dla członków TMTB

 
Giżycko, dnia 30-05-2014 r.

 

 
Wszyscy Członkowie TMTB

 
Zarząd Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku zapraszam członków Stowarzyszenia TMTB na Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Wyborcze, które odbędzie się w dniu 23.06.2014 o godz. 18 00 , drugi termin, godz.1815 w świetlicy w Mazurskim Banku Spółdzielczym przy ul. Wyzwolenia 1 (wejście od podwórka – świetlica Banku na ostatnim piętrze)
Proponowany porządek zebrania:

 
 1. Otwarcie, stwierdzenie kworum.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Zmiana w Statucie Stowarzyszenia, polegająca na usunięciu zapisu o działalności gospodarczej oraz zmniejszeniu liczby członków Zarządu do trzech.
  5. Wybory Zarządu Towarzystwa.
  6. Zakończenie obrad.

   
Proszę o niezawodne przybycie.

 
 
Z poważaniem
PREZES TMTB
Mariusz Bujnicki