A A A

Walne zgromadzenie 26.03.2010

Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen


Zarząd Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen uprzejmie informuje, że dnia

26 marca 2010 roku (piątek) o godzinie 17.00  – w siedzibie TMTB

(koszarowiec nr. 2) odbędzie się Walne Zgromadzenie.

 

Program Walnego Zgromadzenia
 

I termin

17 00 – sprawdzenie kworum


 

II termin

17 15 - wybór prowadzącego zebranie, sekretarza zebrania i komisji skrutacyjnej,

  • sprawozdanie zarządu TMTB z działalności za 2009r. merytoryczne i finansowe,

  • sprawozdanie komisji rewizyjnej,

  • dyskusja i wolne wnioski,

  • udzielenie absolutorium zarządowi,

  • przedstawienie planu na 2010r.

  • podsumowanie i zakończenie walnego zgromadzenia

    

   Przewidywane zakończenie zebrania 19 00 -20 00 .