A A A

Walne Zebranie Sprawozdawcze 30.03.2012r.

 


                                                          

ZAPROSZENIE

 

            W imieniu Zarządu Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku zapraszam   wszystkich członków TMTB na Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Naszego Stowarzyszenia , które odbędzie się w dniu 30-03-2012r.

o godz. 18 00 , w świetlicy Mazurskiego Banku Spółdzielczego ul. Wyzwolenia

w Giżycku.

Program Walnego Zgromadzenia

I termin  godzina  18.00 – sprawdzenie kworum

II termin  godzina  18.15

– wybór prowadzącego zebranie, sekretarza i komisji skrutacyjnej,

-  Sprawozdanie zarządu TMTB z działalności za 2011 rok, merytoryczne i finansowe

-  Sprawozdanie komisji rewizyjnej

-  Dyskusja i wolne wnioski

-  udzielenie absolutorium zarządowi

-  Przedstawienie planu na 2012 rok

-  Podsumowanie i zakończenie walnego zgromadzenia

Przewidujemy zakończyć zebranie w godzinach  19.00 - 20.00

 

                                                                   Proszę o niezawodne przybycie.

                                                   Z poważaniem

                                                                   PREZES TMTB

                                                                Ryszard Wojciech Chodakowski