A A A

Zbiórka środków finansowych w celu ufundowania dla żołnierzy pamiątkowych odznak i ryngrafów 24 WOG w Giżycku.

Na podstawie porozumienia nr 710/2013 zawartego w dniu 24 października 2013 r. z Jw 4352 w Giżycku TMTB przeprowadza na terenie powiatu giżyckiego dobrowolną zbiórkę publiczną środków finansowych w celu ufundowania dla żołnierzy, pracowników wojska oraz gości honorowych pamiątkowych odznak i ryngrafów 24 WOG w Giżycku.Zainteresowanych wsparciem w/w inicjatywy uprzejmie prosimy o wpłaty na rachunek TMTB w Mazurskim Banku Spółdzielczym oddz. w Giżyckunr 68934300050016864120000010