A A A

Zarząd

ZARZĄD TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW TWIERDZY BOYEN

 

      Zarząd w Towarzystwie Miłośników Twierdzy Boyen kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między obradami Walnego Zgromadzenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem członków TMTB.

Kompetencje Zarządu sprowadzają się do:

 • wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia oraz składania sprawozdań ze swej działalności,
 • reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • kierowania całokształtem pracy Stowarzyszenia,
 • uchwalania planów działań, planów finansowych oraz zatwierdzania sprawozdań z ich wykonania,
 • zarządzania majątkiem i funduszami Stowarzyszenia
 • ustalania wysokości składek członkowskich,
 • nadzorowania etatowych pracowników Stowarzyszenia,
 • podejmowania uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia.

 

      Zarząd Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen składa się z pięciu osób. Aktualny skład osobowy przedstawia się następująco:

 • Prezes Zarządu -  Mariusz Bujnicki
 • Wiceprezes Zarządu - Barbara Chodakowska
 • Skarbnik - Jan Sekta
 • Sekretarz - Andrzej Andronik
 • Członek Zarządu - Krzysztof Zachwieja

 

      Zarząd TMTB zbiera się na spotkaniach w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 1700. Na tych spotkaniach omawiane są najważniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia i Twierdzy Boyen, podejmowane są uchwały. Zarząd spotyka się również ze wszystkimi zainteresowanymi współpracą z Towarzystwem.