A A A

Rada Naukowa

RADA NAUKOWA PRZY TOWARZYSTWIE MIŁOŚNIKÓW TWIERDZY BOYEN

 

      Rada Naukowa została powołana wśród przyjaciół giżyckiej fortyfikacji, będących jednocześnie wybitnymi fachowcami w zakresie ochrony zabytków. Jej głównym zadaniem jest określanie kierunków działalności konserwatorskiej podejmowanej przez Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen. W skład Rady Naukowej wchodzą:

  • dr hab. arch. Piotr Molski - pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji
  • dr arch. Cezary Głuszek - pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
  • mgr Piotr Kozarski - pracownik Fundacji Ochrony Zabytków
  • mgr Stanisław Tumidajewicz - przedstawiciel Służby Ochrony Zabytków
  • mgr Adam Żywiczyński - przedstawiciel Służby Ochrony Zabytków
  • mgr Paweł Czacharowski - zastępca burmistrza Miasta Giżycka

      Do pracy w Radzie Naukowej zapraszany jest również Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie oraz wszyscy chętni do pracy przy renowacji i konserwacji Twierdzy Boyen.
      Spotkania Rady Naukowej odbywają się nieregularnie, w zależności od potrzeb. Ostatnie prace Rady Naukowej były związane z koncepcją zagospodarowania Twierdzy Boyen.
      Dzięki zaangażowaniu członków Rady Naukowej zostały odrestaurowane dwa mosty w Twierdzy Boyen. Bardzo ważnym działaniem Rady był również apel o objęcie specjalną opieką obszaru Twierdzy i całej Wyspy Giżyckiej.
      Ostatnie posiedzenie Rady Naukowej odbyło się w marcu 2007r. i poświęcone było zagospodarowywaniu Twierdzy Boyen i Wyspy Giżyckiej.
      Z upoważnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie za wszelkie działania na terenie Twierdzy Boyen odpowiedzialna jest Pani Anna Krzaczek - Inspektor Ochrony Zabytków w  Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie