A A A

Sprawozdanie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW TWIERDZY BOYEN ZA ROK 2012

 

            Jeżeli ktoś nie czuje ducha Twierdzy Boyen, nie będzie dobrze nią zarządzał. Nawiązuję rzecz jasna do ubiegłorocznego spotkania podsumowującego dotychczasową działalność Giżyckiego Centrum Kultury w Twierdzy Boyen. Stwierdzenie, że nie jest źle, kiedy wygenerowane roczne zyski są dużo mniejsze     od osiąganych wcześniej przez nasze Towarzystwo, daje do myślenia. Może               i nie jest źle, ale lepiej też nie jest. A miało być. Przecież głównie dlatego nie przedłużono nam umowy dzierżawy Twierdzy.

            Dla nas Twierdza nigdy nie była i nie będzie źródłem dochodów. Można         na niej zarabiać, ale trzeba pamiętać o jej przeszłości i dbać o jej przyszłość. Trzeba ją kochać. A tego nie zapewni żadna urzędowa decyzja.

            Ubiegłoroczne sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen było krótkie i – co tu dużo kryć – pozbawione radości, dumy i zapału. Wszystko wskazywało na to, że nasza działalność skurczy się do organizacji jednej imprezy. Tymczasem działo się całkiem sporo, a nadchodzący sezon zapowiada      się niezwykle pracowicie. Przed nami nowe wyzwania. Tylko, czy starczy nam sił… .

 

            W lutym 2012 roku zorganizowaliśmy wystawę plakatów zatytułowaną         „Bij bolszewika”. Ponieważ nie mamy już swojej siedziby w Twierdzy, plakaty z 1920 roku eksponowane były w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Organizacja                tej wystawy była możliwa dzięki współpracy Towarzystwa z Centralną Biblioteką Wojskową w Warszawie. Składa się na nią 16 plakatów nawiązujących do obrony Polski przed bolszewikami. Zadeklarowałem wówczas, że jesteśmy gotowi nieodpłatnie udostępniać ekspozycję placówkom oświatowym.

            Luty zapisał się również pożarem baraku przy Twierdzy. Nie wiadomo,          czy doszło do celowego podpalenia, czy przypadkowego zaprószenia ognia. Smutkiem napawa myśl, że tego typu zdarzenia często mają miejsce w obiektach pozbawionych opieki gospodarzy.

            17 marca 2012 roku odbyło się Zimowe Zdobywanie Twierdzy Boyen. Przypomnę, że już rok wcześniej impreza ta wisiała pod ogromnym znakiem zapytania. Z powodu braku pieniędzy nie mogliśmy jej przeprowadzić. Wtedy             już okazało się, jak ogromnym zainteresowaniem młodzieży cieszy się Zimowe podbijanie Twierdzy. O pomoc w organizacji imprezy poprosili nas przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta. Nie odmówiliśmy. Twierdzę zdobywali przedstawiciele  15 drużyn z giżyckich szkół, wśród których laur zwycięstwa przypadł Zespołowi Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu. Na drugim miejscu znalazła się drużyna Zespołu Szkół Zawodowych B, a na trzecim Gimnazjum nr 1 B. 

            Podobnie jak Zimowe Zdobywanie Twierdzy Boyen, Ogólnopolskie Biegi Rodzinne na trwałe już wpisały się w kalendarz majowych imprez w Giżycku. Od lat połączone z obchodami Święta Flagi Państwowej, zgromadziły 2 maja 2012 roku blisko 500 osób na mecie startu półtorakilometrowej trasy, którą – jak zawsze – można było pokonać sprintem, albo… statecznym krokiem spacerowym. Tym razem nie było Biegu Chartów, a Bieg Główny wygrał Paweł Drażba, stając na podium wyżej od Mariusza Olszewskiego i Szymona Grzegorczyka. Wśród pań, najszybsza była Dominika Słomińska. Z kolei pana Ryszarda Jacewicza z Bielska Białej nagrodzono za przybycie do Giżycka z najdalszego zakątka Polski.

            W dniach 28-29 czerwca uczestniczyliśmy w obchodach Święta 15. Brygady Zmechanizowanej w Giżycku. Tym razem zbiegły się one z imieninami dowódcy Brygady, generała Piotra Błazeusza, któremu odśpiewano iście żołnierskie „Sto lat!”. Nie zabrakło pokazu sprzętu wojskowego, wojskowej grochówki i musztry paradnej   w wykonaniu drużyny z Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

            29 czerwca w hotelu Masovia odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone inicjatywie zorganizowania w 2014 roku specjalnych obchodów wybuchu I wojny światowej. W debacie zatytułowanej „Twierdza Boyen – jej 5 minut w historii           i… przyszłości 1914-2014, przyczynek do jubileuszu 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej”, wzięli udział m.in. Krzysztof Kossakowski, Robert Kempa, Jarosław Andrukajtis, Jan Sekta, przedstawiciele samorządów lokalnych. Kolejne takie spotkanie odbyło się we wrześniu. Cieszy zainteresowanie inicjatywą starosty giżyckiego pana Mirosława Drzażdżewskiego, który zwrócił się do nas takimi słowami: „Przedstawione przez TMTB szerokie spektrum planowanych działań związanych z rocznicą oraz możliwość przybliżenia społeczności lokalnej wielu ważnych aspektów wydarzeń historycznych skłania nas do poparcia inicjatywy, która może stanowić ważny element promocji regionu, a także da możliwość głębszego poznania i zrozumienia przeszłości Mazur oraz nawiązania ściślejszej więzi               z miejscem naszego zamieszkania”. Nic dodać, nic ująć. Pozostaje tylko dołożyć wszelkich starań, by Twierdza odegrała główna rolę w planowanym przedsięwzięciu   i żeby była to rola zauważalna nie tylko w powiecie, a nawet nie tylko w Polsce. Trzeba wierzyć, że stoimy przed taka szansa, zwłaszcza, że na etapie planów mamy już deklarację Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w osobie profesora doktora habilitowanego Andrzeja Kopiczki, który napisał do nas tak: „Instytut (…) z radością wita przedstawiona przez Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen propozycje współpracy przy organizacji w Giżycku międzynarodowej konferencji naukowej oraz deklaruje wolę współdziałania przy urzeczywistnianiu tego zamysłu”.

            Tego jeszcze nie było. Włączyliśmy się w działalność ekologiczną. Pomogliśmy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, pomysłodawcy corocznego „Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur” w organizacji „Pikniku Ekologicznego”, który w czerwcu podsumował tegoroczną akcję pod hasłem „Sprzątam, szanuję, segreguję”. A przyznać trzeba, ze padło kilka rekordów.            W sprzątaniu wzięło udział ok. 30 tysięcy osób, które zebrały około 70 ton odpadów. Niestety, okazało się, że śmieci było dwukrotnie więcej, niż w roku poprzednim.  Miejmy nadzieję, że to efekt dokładniejszego sprzątania… .

            Włączyliśmy się również w obchody 400-lecia Giżycka. W czerwcu w Zespole Szkół nr 1 zorganizowane zostały potyczki matematyczno-historyczne poświęcone naszemu miastu. Każda z drużyn musiała przygotować rebus poświęcony historii Giżycka, a następnie uporać się z wcale niełatwymi zadaniami. Najlepiej poradzili sobie z nimi uczniowie Gimnazjum nr 3, wyprzedzając drużynę z Gimnazjum            nr 2 i Gimnazjum nr 1.

            Wierni pozostają nam studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, którzy w lipcu odwiedzili Giżycko i – jak zawsze – odbyli swoje studenckie praktyki w Twierdzy Boyen.

            11 lipca wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej, które odbyło się w gmachu Sejmu w Warszawie. Spotkanie poświęcone było współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi oraz szkołami realizującymi programy edukacji obronnej. To, że zostaliśmy zaproszeni                  na to posiedzenie, w którym wzięli udział również: wiceminister Obrony Narodowej Czesław Mroczek oraz dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronnej MON, pułkownik Jerzy Gutkowski, uważam za ogromne wyróżnienie. Zresztą wybiegając nieco chronologie wydarzeń, wspomnę w tym miejscu o osobistym wyróżnieniu naszego Towarzystwa podpisanym przez sekretarza stanu                     w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesława Mroczka, który podczas III forum Organizacji Pozarządowych w Krakowie podziękował nam za: „Edukację obronną młodzieży, współpracę ze szkołami i wspieranie realizacji innowacyjnych programów przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa; za upowszechnianie wiedzy z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz przygotowanie młodzieży do wykonywania zadań obronnych w czasie pokoju i wojny i wreszcie      za efektywność i profesjonalizm w budowaniu społecznego zaplecza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Takie słowa warto cytować w całości… .

            XVI już edycja Zlotu Motocykli obyła się w dniach 27-29 lipca. Tym razem szczęśliwie doszło do parady ulicami Giżycka, która nieodmiennie cieszy                 się ogromnym zainteresowaniem. W ubiegłorocznym Zlocie wzięło udział około 900 motocyklistów obojga płci z całej Polski, a także z Rosji i Anglii. Oprócz wspomniane już parady, odbył się konkurs młodych zespołów muzycznych, koncert zespołów rockowych, a uczestnikom Zlotu „zafundowano” mnóstwo konkursów i sprawdzianów.

             W sierpniu (23-25) odbyły się XVIII Mistrzostwa Sportowo-Obronne Stowarzyszeń Młodzieżowych o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej. Przypomnę, że jest to jedno z najważniejszych przedsięwzięć Departamentu Wychowania              i Promocji Obronności MON. Po raz kolejny byliśmy organizatorami Mistrzostw obok 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego oraz 112. Batalionu Remontowego. Po raz pierwszy współorganizatorem był również 11. Mazurski Pułk Artylerii z Węgorzewa. W ubiegłym roku do walki o miano najlepszej stanęło             21 drużyn z Polski  oraz 2 drużyny ze Szwecji. Wśród zawodników było 7 drużyn żeńskich. kondycji, ale i wykazania się wieloma umiejętnościami. W ceremonii otwarcia Mistrzostw na placu apelowym 11 Pułku w Węgorzewie, wzięli udział      m.in. szef delegacji szwedzkiej, płk Roland Sterner, przedstawiciele dyrektora DWiPO MON Pani Dorota Szwejser i ppłk Krzysztof Cholewiński, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych i jednostek wojskowych z Giżycka                      i Węgorzewa.

Zawodnicy mieli do pokonania dwudziestokilometrową trasę, na której czekało na nich dziewięć punktów kontrolnych. Jeden z etapów trasy wiódł przez Kisajno,       a uczestnicy zawodów pokonali go łodziami saperskimi. W tym roku Mistrzostwa okazały się szczęśliwe dla reprezentacji LOK Rzeszów w klasyfikacji chłopców           i dla drużyny OSP Majdan w klasyfikacji dziewcząt.

        W grudniu zmuszeni byliśmy do sprzedania naszych gablot wystawowych Muzeum w Węgorzewie. Przeprowadziliśmy też inwentaryzację naszego majątku       i wzięliśmy udział w poligonie 16. Dywizji Zmechanizowanej im. króla Kazimierza Jagiellończyka. Warte odnotowania są też dwa spotkania z prezesem Dieterem Eichlerem, przewodniczącym Kreisgemeinschaft Loetzen. Zarząd Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen spotykał się w minionym roku 15 razy. Na organizację święta 15. Brygady i Mistrzostw Sportowo-Obronnych pozyskaliśmy z kasy Ministerstwa Obrony Narodowej 100 660 złotych.

*

            Czy zrobiliśmy mniej, niż rok, dwa, trzy lata temu? Na pewno nie.                Czy zrobiliśmy więcej? Oceńcie Państwo sami. Dla mnie sukcesem jest to, że mimo takiej a nie innej sytuacji, sprawozdanie z działalności Towarzystwa nie zamknęło   się na jednej stronie.

            W tym roku czeka nas niezwykłe święto. Nasze Towarzystwo będzie obchodzić dwudziestolecie swojego istnienia. Jesteśmy bez wątpienia najdłużej działającym stowarzyszeniem w Giżycku. Czy będzie to nasza ostatnia rocznica?

*

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

            W minionym roku Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen osiągnęło zysk     w wysokości 11 854, 54 złotych. Na koniec roku odnotowano stan środków obrotowych w wysokości 58 334, 63 złotych, w tym: środki pieniężne 3 267, 81 zł, należności – 17 428, 09 złotych, zapasy w magazynie 45 296, 98 złotych i rozliczenia międzyokresowe w wysokości 7 658, 25 złotych.  Dla porównania na początku roku stan środków obrotowych kształtował się w wysokości 46 480, 18 złotych,                  w tym: środki pieniężne – 979, 77 złotych, należności – 8 134,15 złotych, zapasy       w magazynie 46 640, 74 złotych, rozliczenia międzyokresowe 8 268, 79 złotych           i zobowiązania 1 005, 69 złotych.

            Szczegółowy rozdział przychodów i kosztów Towarzystwa za rok 2012 obrazuje tabela.

 

 

PRZYCHODY

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

Przychody za rok:

poprzedni

         obrotowy

kwota

%

w strukturze

kwota

%

w strukturze

Przychody razem:

z tego:

139.398,96

100

124.550,41

100

Sprzedaż folderów, map

309,00

0,22

487,90

0,39

pozostała sprzedaż

3.700,00

2,65

1.600,00

1,28

Dotacje

132.866,00

95,31

100.660,00

80,82

Inne przychody

2.523,96

1,81

21.802,51

17,51

 

KOSZTY

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

Koszty za rok:

poprzedni

obrotowy

kwota

%

w strukturze

kwota

%

w strukturze

Koszty razem:

z tego:

150.254,03

100

112.695,96

100

Koszty działalności

139.644,06

92,94

109.254,47

96,95

Energia, woda,

5.305,95

3,53

0

0

Telefony

1.352,70

0,90

446,34

0,39

Pozostałe koszty

3.951,32

2,63

2.995,15

2,66

 

 

*

ZAŁACZNIK DO BILNASU

Towarzystwo Miłośników Twierdzy  Boyen za 2012 rok

 

 

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

  1. Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie                  w poz.3 wartość netto.

·         Wartość początkowa środków trwałych na dzień 01-01-2012r. wynosił. 0,00

·         Wartość środków trwałych na dzień 31-12-2012 r. 0,00

·         Wartość Umorzenia środków trwałych na dzień 31-12-2012r. 42.524,23

  1. Zapasy w magazynie wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według wartości zakupu w poz.6
  2. Należności z tytułu dostaw i usług wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według wartości sprzedaży w poz.8
  3. Pozostałe należności: są to należności na drodze sądowej, należności z tytułu wydanych publikacji w komis do sprzedaży wyceniono na dzień bilansowy       i wykazano w bilansie w poz.10
  4. Finansowy majątek wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie       w poz.11
  5. w poz.31 rozliczenia międzyokresowe,  wyceniono na dzień bilansowy             i wykazano w bilansie

·         w poz.32 przychody przyszłych  okresów  jest to wyrok sądowy 

·         w poz. 33  rozliczenie towaru, pozostałe rozliczenia wewnętrzne