A A A

Mosovia 11/2008

 

PRZESZŁOŚĆ

 

Marcin Czerny, Z dziejów Iławy, prokuratorii iławskiej i komornictwa iławskiego w latach 1305- 1525
Janusz Małłek, Społeczeństwo Prus Zakonnych (1466-1525) i Prus Książęcych (1525-1701).
Anna Sekunda, Polskojęzyczne edykty i rozporządzenia Fryderyka II dotyczące Prus Wschodnich i Zachodnich w zbiorach olsztyńskich bibliotek, archiwów i muzeów.
Robert Kempa, Z dziejów Garnizonu Giżycko (do 1945 roku). 
Dominik Krysiak, Z dziejów parafii ewangelicko-augsburskiej pod wezwaniem Świętej Trójcy w Mikołajkach w latach1945-2006.

 
KOMUNIKACJA MIĘDZY WISŁĄ A NIEMNEM
 
Łukasz Paweł Fafiński, Początki rozwoju sieci kolejowej w Prusach Wschodnich.
Zbigniew Chojnowski, Komunikacja w wierszach Mazurów.
Waldemar Brenda, Wydawnictwa polskiej konspiracji na Warmii i mazurach w latach 1945-1947, Zarys problematyki.
Magdalena Szydłowska, radio i telewizja na Warmii i Mazurach po 1945 roku.

 
IDEE
 
Wojciech Łukowski, W poszukiwaniu nowych ojczyzn (o literackich próbach ustanowienia integracji Warmii i Mazur z Macierzą).

 
ŹRÓDŁA
 
Robert Klimek, Nieznane materiały archiwalne o toporkach kamiennych z okolicy Kruklanek.

 
RECENZJE I OMÓWIENIA
 
Antoni Wojciechowicz, Kruklanki i okolice (Seweryn Szczepański).