A A A

Aktualności

 

Operacja Boyen 2014-2018 oraz 25-lecie TMTB

 

Plan konferencji

Pozdrowienia - Burmistrz, Wójt, Starosta, Marszałek

Wręczanie medali okolicznościowych z okazji 25 lat TMTB

Laudacja na 25-lecie TMTB - Piotr Molski

Na ratunek Twierdzy. Ratowanie substancji Twierdzy Boyen

w okresie sprawowania zarządu nad zabytkiem przez TMTB - Adam Żywiczyński

Sprawozdanie z 25-lat działalności TMTB - Mariusz Bujnicki

Działalność naukowa i popularyzatorska TMTB - Jan Sekta

Współpraca TMTB z Politechniką Warszawską - Marcin Górski

Zagospodarowanie turystyczne Twierdzy Boyen - Wojciech Chodakowski

Quo Vadis Twierdzo od Operacji Boyen do 

„Muzeum Frontu Wschodniego Wielkiej Wojny”- Robert Kempa 

godz.15:00  Zakończenie konferencji

15:00-17:00 Zwiedzanie Twierdzy z przewodnikami

17:00-20:00 Twierdza Boyen - ognisko, spotkanie pokoleń