A A A

Sprawozdanie za 2010 rok

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW TWIERDZY BOYEN W ROKU 2010


 

Ubiegłoroczne sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen rozpoczęliśmy słowami: „Istniejemy nadal”. Dziś mówimy to samo. Istniejemy, działamy, planujemy, dbamy o to, co dla nas najcenniejsze – o twierdzę, choć nasze możliwości w tej materii są znikome.

*

W lutym przystąpiliśmy do Giżyckiego Partnerstwa Lokalnego. To program zorganizowany przez Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe w Giżycku oraz firmę Partners Network z Krakowa, którego podstawowym celem jest stworzenie konkretnych pomysłów gospodarczych wypracowanych podczas cyklu warsztatów z udziałem przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Twierdza Boyen zaistniała w ramach projektu „Cztery pory roku”, zakładającego wykorzystanie obiektu do całorocznej działalności turystycznej. Jego realizacją miałaby się zająć fundacja z udziałem partnerów z Niemiec i Polski.

Również w lutym zacieśniliśmy naszą współpracę z wojskiem. W Sali Tradycji 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej zostało podpisane porozumienie o współpracy, pod którym podpisy złożyli: prezes Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen Ryszard Chodakowski i generał Piotr Błazeusz, dowódca 15 BZ. Owo porozumienie zakłada przede wszystkim kształcenie postaw patriotycznych, promocję wojska i obronności.

Wspomniane porozumienie podpisaliśmy między innymi na organizację Zimowego Zdobywania Twierdzy Boyen. W ubiegłym roku – w XI edycji imprezy – wzięło udział 30 drużyn z Ostrołęki, Grajewa, Białegostoku, Węgorzewa, Orzysza, Spytkowa, Miłek i Giżycka. Nie brakowało tradycyjnych konkurencji: czołgania pod zasiekami, rzutu granatem, cięcia drewnianego kloca, wbijania gwoździ, biegów, wspinaczki po linie sportowej i udzielanie pierwszej pomocy. Nowinką było współzawodnictwo w elektronicznym paintballu. W kategorii open zwyciężyła drużyna Zespołu Szkół Zawodowych z Giżycka. Miejsce drugie zajęła ekipa z LO nr 1 w Giżycku, a miejsce trzecie przypadło zespołowi Batalionu Dowodzenia 15. Brygady Zmechanizowanej. Wbrew oczekiwaniom, to nie konkurencje siłowe okazały się najtrudniejsze. Najwięcej „potyczek” odnotowano w trakcie konkursu ze znajomości medali i odznaczeń wojskowych, symboli i ceremoniału. Natomiast tylko jedna osoba biorąca udział w XI Zimowym Zdobywaniu Twierdzy Boyen potrafiła wyrecytować wszystkie cztery zwrotki hymnu państwowego. Ryszard Należyty, nasz skarbnik, a zawodowo pracownik Powiatowego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zasługuje na gorące brawa. Gościem specjalnym imprezy był dowódca giżyckiej brygady gen. Piotr Błazeusz, natomiast obserwatorem z ramienia Ministerstwa Obrony Narodowej pułkownik Jarosław Dębski, szef Oddziału Komunikacji Społecznej w MON.

W XIII już Ogólnopolskich Biegach Rodzinnych wystartowały 542 osoby. I tym razem połączyliśmy naszą cykliczną imprezę z obchodami Święta Flagi Państwowej. Nie było żadnych przykrych niespodzianek. Tradycyjnie już – na czas imprezy wyjrzało słońce, a najszybsi ścigali się w Biegu Chartów. Tym razem po zwycięstwo sięgnął Grzegorz Ostrowski, wyprzedzając Przemysława Nowalskiego i Rafała Wronowskiego. Natomiast w Biegu Głównym wygrali… wszyscy, którzy dobiegli, doszli do mety. Najcenniejszą nagrodę wylosowała giżycczanka Patrycja Lichacz, a najliczniejszą rodziną okazała się rodzina państwa Jodkowskich (na starcie stanęło 32 członków rodziny!), której w nagrodę zorganizowaliśmy wycieczkę autokarową po Mazurach. Zwiedzaliśmy Węgorzewo – Muzeum Kultury Ludowej, Śluzę w Piaskach Zamek w Rynie, a nasz wyjazd zakończyliśmy w Wilasach - poczęstunkiem w ośrodku PTTK. Z kolei najliczniejszą grupę – 70 osób – „wystawiła” giżycka Świetlica Socjoterapeutyczna, która w nagrodę popłynęła w rejs statkiem Żeglugi Mazurskiej.

7 lipca odbyła się społeczna debata nad „Studium wykonalności dla terenu twierdzy Boyen”. Nie pierwszy to raz, kiedy na temat twierdzy mieliśmy zupełnie odmienne zdanie niż obecna pani burmistrz. Studium zostało zaprezentowane przez autorów: Renatę Kubacką i Janusza Barnasia z Krakowa. O ile nic konkretnego nie dało się powiedzieć o pokazie multimedialnym, o tyle o „zawartości” projektu już tak i na dodatek niezbyt pochlebnie. Profesor Piotr Molski zwrócił przede wszystkim uwagę na brak opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, co pod wielkim znakiem zapytania stawia oszacowane w Studium koszty proponowanych inwestycji. Nie był to nasz jedyny zarzut wobec projektu, ale tak naprawdę trudno było dyskutować z autorami opracowania, którzy z biurowca Zakładów Jajczarsko-Drobiarskich, który powstał w latach 70-tych ubiegłego wieku zrobili dziewiętnastowieczny arsenał.

A skoro o projektach mowa. Nie zawodzą studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Tym razem szesnastu przyszłych architektów wzięło udział w dwutygodniowym seminarium, podczas którego odbywali ćwiczenia i tworzyli projekty wykorzystując pomysły zagospodarowania „Wyspy Giżyckiej”, które powstały podczas warsztatów wspomnianego już Giżyckiego Porozumienia Lokalnego. W tym roku zaprosiliśmy do Giżycka konserwatora zabytków, panią Barbarę Zalewską, z którą studenci mieli okazję porozmawiać na temat konserwatorskich uwarunkowań przy współczesnym planowaniu wykorzystania zabytkowych obiektów. Przypomnę, że wiosną odbyło się spotkanie ze studentami poprzedniego rocznika (a gościmy ich już od piętnastu lat!), którzy przedstawili efekty inwentaryzacji koszarowca. Zaproponowali zagospodarowanie parteru obiektu na część wystawową, konferencyjną i mieszkalną dla osób pracujących na rzecz twierdzy.

Już po raz trzeci zorganizowaliśmy Mistrzostwa Sportowo-Obronne Stowarzyszeń Młodzieżowych o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej. Zawody rozpoczęły się 26 sierpnia, a przez dwa kolejne dni odbywała się rywalizacja drużyn na poligonie w Świdrach, w Ośrodku Szkolenia Wodnego oraz w Ośrodku PTTK w Wilkasach. W imprezie uczestniczyło 25 zespołów (10 męskich i 15 żeńskich), w tym drużyny ze Szwecji. Zawiodła załoga z I LO, która zapowiadała swój udział w Mistrzostwach, ale ostatecznie nie stanęła na linii startu. Szkoda, bo tradycyjnie już młodzież sprawdzała się w naprawdę ekstremalnych konkurencjach. Zawodnicy musieli między innymi przejść po linie nad wodą, pokonać tory przeszkód, płynąć kajakiem, ale i wymienić koło w samochodzie. Ostatecznie nagroda ministra obrony powędrowała w ręce dziewcząt reprezentujących LOK Mazowsze, a rywalizacje drużyn męskich wygrali młodzi strażacy z Warniłęga.

We wrześniu znów pojawiła się okazja, żeby przypomnieć o naszym pomyśle utworzenia w twierdzy muzeum I wojny światowej. Dodajmy, że byłaby to jedyna tego rodzaju placówka w Polsce. W dniach 17 i 18 września gościliśmy Dietera Eichlera, przewodniczącego Kreisgemeinschaft Loetzen, który przekazał nam kopie oryginalnych mapy Prus Wschodnich. Przypomnę, że miesiąc wcześniej delegacja naszego Towarzystwa przebywała w Neumunster w Niemczech, gdzie w siedzibie związku byłych mieszkańców powiatu giżyckiego po raz pierwszy publicznie wspomniałem o idei utworzenia muzeum. Naszym zdaniem byłaby to ogromna atrakcja turystyczna, a jeżeli na dodatek udałoby się ją zlokalizować w Twierdzy –- która wprost idealnie nadaje się do takich celów - korzyści byłyby jeszcze większe. W październiku, podczas Forum Organizacji Pozarządowych zorganizowanych przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, otrzymaliśmy jako Towarzystwo podziękowania od generała Czesława Piątasa, sekretarza stanu ds. społecznych i profesjonalizacji MON za promocję sił zbrojnych w społeczeństwie. Na tym spotkaniu nasze stowarzyszenie reprezentowali: Mariusz Bujnicki i Ryszard Należyty. Doceniono nasz wkład w aktywne budowanie społecznego zaplecza sił zbrojnych RP, a także udział w procesie edukacji obronnej i patriotycznej, kultywowanie chlubnych tradycji oręża polskiego. Te słowa uznania skierowano pod naszym adresem za organizację m.in. Zimowych Kolejnych edycji Zdobywania Twierdzy Boyen, Garnizonowego Festynu Majowego, turnieju z okazji Święta Niepodległości, współpracy przy organizacji obchodów święta Wojska Polskiego oraz święta 15. Brygady Zmechanizowanej oraz rzecz jasna za organizację Mistrzostw Sportowo-Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych.

Twierdzy nie opuszcza na szczęście konserwator zabytków. W tym roku ponownie skierował do władz miasta zalecenia odnośnie niezbędnych do wykonania prac w twierdzy. Tym razem włodarze miasta nie odwoływali się od jego decyzji, ale zalecone prace podzielili na dwa etapy. Według zapewnień pani burmistrz drobne prace (związane na przykład z usunięciem roślinności) miały być wykonane jeszcze w 2010 roku; pozostałe przesunięto do realizacji w roku bieżącym. Przypomnijmy te zalecenia: usunięcie drzew zagrażających budynkom oraz pnączy przy stajni. Zabezpieczenie okien i drzwi do niektórych obiektów, tak by nie miały tam dostępu osoby niepowołane. Uzupełnienie instalacji rynnowo-spustowych. Zabezpieczenia konstrukcji podcienia w warsztacie artyleryjskim zagrażającego bezpieczeństwu ludzi. Zalecenia remontowe: w budynku stajni (dach i odgrzybianie), w Sali ćwiczeń (wymiana dachu, odgrzybianie), warsztat artyleryjski (naprawa uszkodzonych wrót i usunięcie wtórnego zadaszenia). Dodam tylko, że niemal wszystkie te zalecane działania jeszcze dwa lata temu znajdowały się w naszych corocznych sprawozdaniach z działalności. W części poświęconej wykonanym pracom remontowo-konserwatorskim. Bez zaleceń konserwatora zabytków.

*

Nasze możliwości finansowe są bardzo ograniczone. A jednak robimy wszystko, żeby Towarzystwo działało nadal i mogło realizować przedsięwzięcia, mające za sobą już kilkunastoletnią historię. W minionym roku udało nam się pozyskać:

 • 5 280 złotych na Zimowe Zdobywanie Twierdzy Boyen

 • 12 100 złotych na Biegi Rodzinne

 • 12 120 złotych na obóz wojskowy dla młodzieży

 • 15 750 złotych na obchody Święta Brygady

 • 96 158 złotych na organizację Mistrzostw Sportowo-Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej

 • 12 000 złotych na organizację Święta Ośrodka Wojskowego w Mrągowie.

 •  

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2011

ŚRODKI OBROTOWE

Środki pieniężne na początek roku

31.154,86

Środki pieniężne na koniec roku

2.881,01

Należności


 

8.790,35

Należności


 

10.165,86

Zapasy w magazynie

56.886,68

Zapasy w magazynie


 

49.448,89


 

Koszty przyszłych okresów

7.474,72

Koszty przyszłych okresów

2.836,51

Rozliczenie międzyokresowe

7.265,00

Rozliczenie międzyokresowe

6.343,00

Zobowiązania


 

3.694,73

Zobowiązania


 

1.654,02


 

Stan środków obrotowych na początek roku 2010 - 93.346,88 złotych.


 

Stan środków obrotowych na koniec roku 2010 - 57.335,25 złotych.


 

PRZYCHODY

Dotacje

153.403,00

Ze sprzedaży

8.344,21

Składki członkowskie

720,00

Z odsetek bankowych

3,99

Przychody operacyjne

1.151,46


 


 

KOSZTY

Zużycie materiałów

1.237,67

Koszty działalności statutowej

180.842,16

Zużycie energii, wody, telefon, opłaty bankowe, czynsz

15.161,45

Podatki i opłaty

311,00

Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu

1.796,68

Pozostałe koszty

285,33


 

PRZYCHODY

KOSZTY

163.622,66

199.634,29


 


 

Na koniec roku obrotowego 2010 Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen poniosło stratę na działalności 36.011,63 złotych. Zmniejszenie funduszu jednostki o stratę na działalności stowarzyszenia za rok obrotowy 2010 nastąpi po przedstawieniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na walnym zgromadzeniu sprawozdawczym w dniu 25.03.2011 r.

*


 

Informacja dodatkowa

(załącznik do bilansu)

Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen

za 2010 rok


 


 


 

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

 1. Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w poz.3 wartość netto.

 • Wartość początkowa środków trwałych na dzień 01-01-2010r. wynosił. 0,00

 • Wartość środków trwałych na dzień 31-12-2010 r. 0,00

 • Wartość Umorzenia środków trwałych na dzień 31-12-2010r. 42.524,23

 1. Zapasy w magazynie wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według wartości zakupu w poz.6

 2. Należności z tytułu dostaw i usług wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie według wartości sprzedaży w poz.8

 3. Należności od budżetu wykazano w bilansie podatek vat do rozliczenia wykazano w bilansie w poz.9

 4. Pozostałe należności: są to należności na drodze sądowej oraz należności z tytułu wydanych publikacji w komis do sprzedaży wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w poz.10

 5. Finansowy majątek wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w poz.11

 6. koszty przyszłych okresów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w poz.15 koszty dzierżawy pomieszczeń.

 7. zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie

  • w poz.23 zobowiązania z tytułu dostaw i usług

  • w poz.24 zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego

  • w poz.25 zobowiązania wobec ZUS

 8. w poz.31 rozliczenia międzyokresowe, wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie

 • w poz.32 przychody przyszłych okresów jest to wyrok sądowy

 • w poz. 33 rozliczenie towaru


 

Struktura zrealizowanych przychodów w tym (w zł,gr. %-ach)


 

WYSZCZEGÓLNIENIE

Przychody za rok

poprzedni

obrotowy

kwota

%

w strukturze

kwota

%

w strukturze

Przychody razem:

Z tego:

156.054,06

100

163.622,66

100

Sprzedaż folderów, map

551,50

0,35

2.601

1,59

pozostała sprzedaż

0,00

0

5.743,21

3,51

Dotacje

154.240,00

98,84

153.403,00

93,75

Inne przychody

1.262,56

0,81

1.875,45

1,15


 

Struktura zrealizowanych kosztów w tym (w zł, gr. %-ach)

WYSZCZEGÓLNIENIE

koszty za rok

poprzedni

obrotowy

 

kwota

%

w strukturze


 

kwota

%

w strukturze

Koszty razem:

z tego:

198.230,55

100

199.634,29

100

Koszty działalności

177.687,82

89,64

190.986,01

95,67

Prąd, woda, gaz,

4.281,05

2,16

7.186,65

3,6

Telefony

1.126,86

0,57

1.176,30

0,59

Amortyzacja

0,00

0

0

0

Wynagrodzenia

12.500,00

6,3

0

0

Składki ZUS

2.214,24

1,12

0

0

Świadczenia na rzecz praco

0,00

0

0

0

Pozostałe koszty

420,58

0,21

285,33

0,14