A A A

Mosovia 12/2009

 

PRZESZŁOŚĆ

Ernst Trincker, Dopełnienie kroniki miasta Leca (przełożył Rafał Wolski, opracował Grzegorz Białuński).
Robert Klimek, Przyczynek do dziejów zamku w Stradunach.

Stefan Rafiński, Johann Stobaeus 1580-1646.

Grzegorz Białuński, Wojciech Kętrzyński a Giżycko.

Izabela Lewandowska, Wojenne losy Henryka Archutowskiego – założyciela i prezesa Towarzystwa Przyjaciół Warmii i Mazur w Londynie.

Ryszard Tomkiewicz, Okoliczności powstania nazw Giżycko i Kętrzyn.

Waldemar Brenda, Czas represji. Polskie Stronnictwo Ludowe na Warmii i Mazurach w latach czterdziestych.

Rafał Nowialis, Bolączki i patologie życia w województwie olsztyńskim na łamach lokalnej prasy w latach 1960-1964.

IDEE

Mathias Wagner, Gdzie leżą Mazury?


ŹRÓDŁA

Grzegorz Białuński, pierwszy przywilej lokacyjny Bogaczewa (1522).


RECENZJE I OMÓWIENIA

Rok 1945. Między wojną a pokojem (Waldemar Brenda).