A A A

Masovia 9/2006

Spis treści

PRZESZŁOŚĆ

 • Grzegorz Białuński, Historia Prawdzisk do XVIII wieku.
 • Janusz Hochleitner, Pogranicze kulturowe i etniczne Warmii i Mazur.
 • Danuta Bogdan, Wpływ Uniwersytetu Królewieckiego na kształtowanie się elity kulturalnej Mazur w XVI - XVIII wieku.
 • Piotr Grabowski, Kartografia Prus Książęcych w epoce wielkiej reformy - na przełomie XVII i XVIII wieku.
 • Małgorzata Sztąberska, Północne kresy dawnej Rzeczypospolitej. Odkrywanie Mazur w piśmiennictwie polskim XIX wieku.
 • Jerzy Marek Łapo, Pomniki pierwszowojenny powiatu leckiego (giżyckiego).
 • Anna Kostrzewa, Bezpieczeństwo w powiecie giżyckim w 1945 roku.
 • Ryszard Tomkiewicz, Polski październik 1956 roku (ze szczególnym uwzględnieniem Giżycka).

MISCELLANEA

 • Jan Chałosta, Polacy w literaturze niemieckiej o Warmii i Mazurach po 1945 roku.
 • Izabela Lewandowska, Badacz historii najnowszej jak Sherlock Holmes, czyli jak szukałam informacji o Warmia and Mazury. Polish Friendly Association.

ŹRÓDŁA

 • Cezary Tryk, Mandat Jerzego Fryderyka z 1596 roku w sprawie karania kłusowników.

RECENZJE I OMÓWIENIA

 • Grzegorz Białuński, Ród Prusa Kleca ze szczególnym uwzględnieniem rodziny von Pfeilsdorfów (Jerzy Marek Łapo)