A A A

Masovia 8/2005

Spis treści

PRZESZŁOŚĆ

 • Wolfgang Brozio, Uwagi zgermanizowanego Mazura o języku i nazewnictwie polskim w Prusach Wschodnich i Zachodnich
 • Jerzy Marek Łapo, „Tylko Żydzi są panami nad naszymi jeziorami”. Postrzeganie ludności żydowskiej przez Mazurów.
 • Grzegorz Jasiński, „Mitteilungen der Literarischen Gesellschaft Masovia” (1895-1928) - pismo miłośników historii Mazur
 • Marcin Płotek, Sytuacja ludności niemieckiej w świetle polityki władz okręgu mazurskiego (1945-1946).

IDEE

 • Mathias Wagner, Pomiędzy zgodą a sprzeciwem. Psychospołeczne następstwa wypędzania, ucieczki i wojny na przykładzie mniejszości niemieckiej na Mazurach.

ŹRÓDŁA

 • Grzegorz Białuński, Przywilej lokacyjny Kąpu (1471).
 • Marian Biskup, Kontakty pomiędzy braćmi von Waiblingen a administratorem urzędu wielkiego mistrza Walterem von Cronbergiem w latach 1529-1531.

RECENZJE I OMÓWIENIA

 • A.Kossert, Mazury. Zapomniane południe Prus Wschodnich (Wojciech Łukowski)
 • Pilewscy. Saga ostatniego rodu wielkich Prusów (Jerzy M.Łapo)
 • G.Jasiński, Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817-1914) (Robert Kempa)
 • M.Wagner, Fremde Heimat. Alltag in einem masurischen Dorf (Bożena Domagała)

INFORMACJA NAUKOWA

 • Grzegorz Świderski, Wykaz zawartości czasopisma „Mitteilungen der Literarische Gesellschaft Masovia” z lat 1895-1928
 • Robert Kempa, Feste Boyen w zbiorach kartograficznych Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlin-Dahlem