A A A

Masovia 7/2004

Spis treści

PRZESZŁOŚĆ

  • Grzegorz Świderski, Zmiany w przynależności państwowo-administracyjnej zachodniej części Galindii w latach 1253 - 1374
  • Janusz Małłek, Większość i mniejszości religijne Prus Książęcych w czasach nowożytnych
  • Sławomir Augusiewicz, Wydatki Prus Książęcych na wojsko w latach 1655 - 1660
  • Stanisław Jasiński, Węzeł kolejowy w Giżycku
  • Krzysztof Jankun, O działalności Czesława Browińskiego na podstawie spuścizny znajdującej się w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

MISCELLANEA

  • Jan Sekta, Rodzina Rubinsteinów z Lecą. Przyczynek do losów ludności żydowskiej z dawnych Prus Wschodnich

ŹRÓDŁA

  • Waldemar Brenda, Represje wobec PSL na Warmii i Mazurach (1946 - 1947). Dokumenty.

ARTYKUŁY RECENZYJNE I POLEMIKI

  • Janusz Jasiński, Niemcy i Polacy w Prusach Wschodnich i Zachodnich w latach 1830-1871

RECENZJE I OMÓWIENIA

  • J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna Polski w średniowieczu (Cezary Tryk)
  • A. Zweck, Mazury (Jerzy M. Łapo)