A A A

Masovia 10/2007

Spis treści

PRZESZŁOŚĆ

 • Piotr Grabowski, Rola polskiej kartografii wobec zaostrzenia ustawodawstwa w zaborze pruskim na przełomie XIX i XX wieku
 • Sławomir Maksymowicz, Pomnik bitwy pod Tannenbergiem i jego dzieje
 • Jan Sekta, Zagłada Żydów leckich (giżyckich) w czasie II wojny światowej
 • Grzegorz Jasiński, Sprawa pewnego artykułu. Przyczynek do dziejów szwedzkiej pomocy na Mazurach w 1947 roku

TERAŹNIEJSZOŚĆ

 • Mathias Wagner, Doświadczenia znad granicy

IDEE

 • Mathias Wagner, Jak Bismarck utracił „c” w nazwisku. Refleksje o historiografii na przykładzie pomnika Bismarcka w Nakomiadach

MISCELLANEA

 • Seweryn Szczepański, Łańcuch burmistrza Iławy z 1905 r.
 • Wojciech Marek Darski, Orłowska saga Mariana Jeleniewicza
 • Marian Jeleniewicz, Niedaleko Francji i Korei

ŹRÓDŁA

 • Waldemar Brenda, „Najważniejsze są kadry...”. Polska Partia Robotnicza w województwie olsztyńskim w świetle dokumentów

RECENZJE I OMÓWIENIA

 • Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Mirosław Garniec, Zamki państwa zakonu krzyżackiego w dawnych Prusach. Powiśle, Warmia, Mazury (Grzegorz Białuński)
 • Anna Marciniak-Kajzer, Z problematyki badań nowożytnych kopców w rejonie Mrągowa w świetle wykopalisk w Notyście Wielkim (Robert Klimek)