A A A

Fortyfikacje jako atrakcje Turystyczne.

Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej (Giżycko 11-13 października 2002)

 

Spis treści

Wstęp

Zabytki jako obiekty turystyczne

 • Andrzej Kowalczyk (Warszawa), Fortyfikacje, pola bitew, cmentarze wojenne jako przedmiot zainteresowania geografii turyzmu.
 • Piotr Molski (Warszawa), Zasoby poforteczne w Polsce jako potencjał turystyczny
 • Halina Łapińska (Białystok), Obiekty zabytkowe z obszaru Puszczy Białowieskiej, potrzeba ich ochrony i zachowania dla potrzeb turystyki.
 • Mariusz Stankiewicz (Malbork), Malbork - z przeszłości ku turystyce
 • Andrzej Kamieński (Poznań), Powstanie i rozwój twierdzy kostrzyńskiej do potowy XVII wieku
 • Nataliya Muryn (Giżycko), O fortach wokół Przemyśla.
 • Robert Hirsch (Gdynia), Udostępnienie dla ruchu turystycznego 11 Baterii Artylerii Stałej w Gdyni Redłowie
 • Mirosław Boruszczak (Gdańsk), Zamki obronne na kresach II RP jako czynnik rozwoju turystyki sentymentalnej
 • Aleksander P. Durowicz (Mińsk), Nina W. Sawma (Mińsk), Zamki i fortyfikacje Białorusi jako atrakcja dla turystów z Polski.
 • Jurij Czarnobaj (Lwów), Mirosław Boruszczak (Gdańsk), Zamki i fortyfikacje Zachodniej Ukrainy jako obiekty spuścizny kulturowo-przyrodniczej .
 • Ryszard Witka (Brema), Fortyfikacje i twierdze w Polsce jako oferta turystyczna dla turystów niemieckich.
 • Tadeusz Piatkowski (Gdańsk), Średniowieczne budowle obronne w Estonii jako atrakcje turystyczne.

Fortyfikacje pruskie jako przyczynek do rozwoju turystki na Warmii i Mazurach

 • Sebastian Krahel (Giżycko), Krzysztof Zachwieją (Giżycko), Ruch turystyczny w Twierdzy Boyen
 • Wojciech Chodakowski (Giżycko), Adaptacja Twierdzy Boyen i otoczenia dla potrzeb działalności turystycznej
 • Wiesław Łach (Olsztyn), Plany wykorzystania fortyfikacji byłych Prus Wschodnich przez. Wojsko Polskie w latach 1945 - 1956.
 • Adam Żywiczyński (Ełk), Giżycki szaniec ziemny z reditą - konserwatorska ocena adaptacji na cele turystyczne

Elementy architektury i estetyki w zabytkowych obiektach turystycznych

 • Bogusław Dybaś (Toruń), Dzieło sztuki czy inżynieryjna konstrukcja? Estetyczne aspekty postrzegania fortyfikacji nowożytnych na przykładzie pewnej podróży z początku XVII wieku.
 • Cezary Głuszek (Warszawa), Aspekt turystyczny w ochronie i zagospodarowaniu zabytków XIX- wiecznej architektury militarnej.
 • Marcin Górski (Warszawa) Obiekty turystyczne w chronionym krajobrazie kulturowym - wybrane aspekty
 • Jacek Wysocki (Olsztyn), Sposoby adaptacji i ekspozycji fortyfikacji dla turystyki na przykładach europejskich.
 • Jan Kaczorowski (Grenoble), Grenoble - fortyfikacje, urbanizacja, czyli kłopoty z fortyfikacją nowożytną