A A A

FORTYFIKACJA tom VIII

Lokalne programy ochrony i zagospodarowania zabytkowych zespołów obronnych

 

 

 

Spis treści

 • Piotr Molski ROLA SAMORZĄDÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W OCHRONIE ZESPOŁÓW POFORTECZNYCH. WPROWADZENIE
 • Jacek Wysocki OCHRONA STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH O CHARAKTERZE OBRONNYM
 • Piotr Molski ZAGOSPODAROWANIE OBIEKTÓW I ZESPOŁÓW POFORTECZNYCH
 • Lidia Klupsz FORMY OCHRONY OBSZAROWEJ ZESPOŁÓW POFORTECZNYCH
 • Jadwiga Środulska-Wielgus GENEZA I OCHRONA ZABYTKOWEJ ZIELENI FORTECZNEJ
 • Zdzisław Biczkowski WYCENA ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW I ZESPOŁÓW POFORTECZNYCH
 • Krzysztof Rudziński PROGRAM OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA ZESPOŁU POFORTECZNEGO „GRODZISKO” W GDAŃSKU
 • Anatol Wap PROGRAM OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA FORTYFIKACJI W DOLINIE BIEBRZY
 • Jan Żmijewski TWIERDZA MODLIN. SAMORZĄDOWE KONCEPCJE ZAGOSPODAROWANIA
 • Jan Janczykowski OCHRONA I KONSERWACJA OBIEKTÓW

 

 • DAWNEJ TWIERDZY KRAKÓW
 • Mirosław Rzytki, Karol Weber TWIERDZA KŁODZKO. ZESPÓŁ POFORTECZNY JAKO OŚRODEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA MŁODZIEŻY
 • Jadwiga Teodorowicz-Czerepińska, Grażyna Michalska, Łukasz Michalski OCHRONA FORTYFIKACJI MIEJSKICH W PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA PRZYKŁADZIE LUBLINA
 • Cezary Głuszek TWIERDZA BOYEN JAKO POLIGON KONSERWATORSKI
 • Wacław Strażewicz TWIERDZA BOYEN A PERSPEKTYWY ROZWOJU POWIATU GIŻYCKIEGO
 • Ryszard Wojciech Chodakowski ROLA STRUKTUR POZARZĄDOWYCH W OCHRONIE ZABYTKÓW NA PRZYKŁADZIE TWIERDZY BOYEN
  ADAPTACJA AUSTRIACKIEGO FORTU 45 „ZIELONKI”DO FUNKCJI HOTELOWYCH
  WNIOSKI I USTALENIA Z KONFERENCJI SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH „LOKALNE PROGRAMY OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA ZABYTKOWYCH ZESPOŁÓW OBRONNYCH”, GIŻYCKO-TWIERDZA BOYEN, 10-12 WRZEŚNIA 1999 R.