A A A

FORTYFIKACJA tom IX

Współczesne metody i techniki konserwatorskie zwiększające wartości użytkowe budowli i terenów pofortecznych

Spis treści

Zagrożenia budowli obronnych. Wprowadzenie (Piotr Molski)
Nota o autorze

 1. Zieleń na terenach pofortecznych
  • Program działań konserwatorskich dotyczących zieleni
  • Stosowanie herbicydów do likwidacji szkodliwej szaty roślinnej
   • Preparat GARLON 480 EC
   • Preparat GLYPHOSAN 360 SL
   • Preparat ROUNDUP 360 SL (RANDAP)
  • Konserwacja starych drzew i służące do niej środki chemiczne
   • Konserwacyjne cięcie drzew
   • Preparat DRZEWOCHRON
   • Preparat FUNABEN 03 PA
   • Wiązanie sztywne pnia
   • Wiązanie elastyczne konarów
 2. Ochrona obiektów pofortecznych przed wilgocią
  • Osuszanie przez termoiniekcję
  • Osuszanie metodą mikrofalową MAZER-M. LASKOWSKI
  • Porównanie kosztów
  • Metoda tzw. elektronicznego osuszania murów
  • Drenaż opaskowy
  • Membrana kubełkowa podtynkowa
  • Tynki renowacyjne
   • System EPASIT-2000
   • Tynki THERMOPAL-SR 22
   • Tynki firmy włoskiej MAPEI
  • Likwidacja glonów, mchów i porostów na murach
  • Konserwacja elewacji ceglanych
  • Konserwacja „zielonych dachów” (na przykładzie Twierdzy Boyen)
  • Naprawa muru Carnota (na przykładzie Twierdzy Boyen)
 3. Ochrona obiektów pofortecznych przed korozją biologiczną
  • Korozja biologiczna, jej przyczyny i skutki
  • Zapobieganie korozji biologicznej w budynkach
  • Biologiczne szkodniki drewna
   • Grzyby domowe i pleśnie
   • Owady-techniczne szkodniki drewna
  • Środki chemiczne ochrony drewna
   • Zalecenia ogólne
   • ANTOX B
   • ANTOX Z
   • FUNGITOX NP
   • FUNGITOX S
   • IMPREX AOUADUR
   • INTOX S
   • INTOX U
   • PLEŚNIOTOX
   • PLEŚN1OTOX E
  • Impregnacja drewna
  • Zabezpieczanie podsypek i zasypek
  • Zwalczanie biologicznych szkodników drewna
   • Odgrzybianie podłogi
   • Odgrzybianie muru
   • Odgrzybianie tynków

Słowniczek trudniejszych pojęć
Bibliografia
Załącznik 1. Zestawienie środków chemicznych służących do zwalczania uciążliwej roślinności i konserwacji drzew
Załącznik 2. Zestawienie środków chemicznych, materiałów i metod służących do ochrony przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem