A A A

„Twierdza Brześć - wspólne dziedzictwo historyczno - kulturowe”

Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej - 25-26 maja 2007r. GOK w Koroszczynie

Spis treści

 1. Monika Poszalska, Twierdza Brześć - wspólne dziedzictwo historyczno - kulturowe
 2. Grażyna Michalska, Nadbużańska forteca
 3. Aleksiej W.Mitiukow, Obiekty fortyfikacyjne Twierdzy Brzeskiej - przeszłość i teraźniejszość
 4. Czesław Szafran, Historyczne znaczenie Twierdzy Brześć
 5. Elena W.Chariczkowa, Wykorzystanie Twierdzy Brzeskiej i fortu nr 5 w działalności turystycznej
 6. Bogusław Szmygin, Twierdza Brześć jako kandydat na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - generalne zasady kwalifikacji
 7. Ałła Kondak, Stan obiektów fortyfikacyjnych Twierdzy Brzeskiej, ich stopień zachowania i wykorzystanie w Brześciu
 8. Jan Maraśkiewicz, Forty to także zabytki
 9. Elena W.Mitiukowa, Projekt trasy wycieczkowej po obiektach fortyfikacyjnych Twierdzy Brzeskiej
 10. Szczepan Kalinowski, Koncepcja transgranicznego szlaku turystycznego - „TWIERDZA BRZESKA”
 11. M.Piskorski, M.Urban, G.Potakiewicz, Możliwości i ograniczenia prawne w kontekście zagospodarowania obiektów Twierdzy na terenie gminy Terespol objętych programem Natura 2000
 12. Ryszard Chodakowski, Kolejne cztery lata minęły. Co dalej?
 13. Karol Łopatecki, Brześć Litewski okresu nowożytnego jako element promocji dziedzictwa kulturowego Twierdzy Brześć
 14. Wnioski ekspertów biorących udział w konferencji „Twierdza Brześć - wspólne dziedzictwo historyczno - kulturowe”, zorganizowanej w dniach 25-26 maja 2007r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie